Książęta, pieczęcie i władza Studium ze sfragistyki Piastów legnicko-brzeskich

Ilona Matejko-Peterka

Książęta, pieczęcie i władza Studium ze sfragistyki Piastów legnicko-brzeskich

 

Praca I. Matejko-Peterki wpisuje się w ważny nurt badań systemów sfragistycznych władców świeckich i kościelnych na ziemiach polskich, a zatem problematyki niezwykle deficytowej w polskiej historiografii w przeciwieństwie do dorobku pod tym względem nauki wielu krajów europejskich, zwłaszcza Niemiec i Republiki Czeskiej. Imponująca ilość przeanalizowanych źródeł, nie tylko sfragistycznych, zebranych z bardzo wielu krajowych i zagranicznych zbiorów archiwalnych, muzealnych i bibliotecznych, dała możliwość pogłębionej, wszechstronnej analizy i formułowania zasadnych, dobrze uargumentowanych wniosków badawczych.
Prof. dr hab. Kazimierz Bobowski (fragment recenzji)

DiG
Oprawa twarda

ISBN: 978-83-718-1907-0

Liczba stron: 300

Format: 170x245mm

Cena katalogowa: 63,00 zł