Krzyże w Auschwitz Tożsamość narodowa, nacjonalizm i religia w postkomunistycznej Polsce

Genevieve Zubrzycki

Krzyże w Auschwitz Tożsamość narodowa, nacjonalizm i religia w postkomunistycznej Polsce

 

Publikacja podejmuje kwestię relacji między polską tożsamością narodową a katolicyzmem po upadku komunizmu. Autorka analizuje wypadki rozgrywające się po roku 1989 wokół terenu byłego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. Skupiając się głównie na tzw. „wojnie o krzyże” z lat 1998-1999, kiedy to wielu nacjonalistycznie zorientowanych katolików wzniosło setki krzyży na obrzeżach dawnego obozu zagłady, bada dlaczego i w jaki sposób religia oraz jej symbole stają się częścią nacjonalistycznego dyskursu. Książka została w sposób szczególny doceniona za granicami naszego kraju, o czym świadczą otrzymane przez autorkę nagrody, m.in. nagroda American Sociological Association’s Distinguished Book Award za publikację z dziedziny socjologii religii, Orbis Book Prize – nagroda przyznana przez Association for Slavic, East European and Eurasian Studies oraz nagroda Kulczycki Best Book Award

Nomos
Broszurowa ze skrzydełkami

ISBN: 978-83-768-8171-3

Liczba stron: 296

Format: 160x240mm

Cena katalogowa: 59,00 zł