Kryzys tożsamości politycznej

Kryzys tożsamości politycznej

35,70 zł

2716

 

Praca zbiorowa Kryzys tożsamości politycznej a proces integracji europejskiej dotyczy jednego z najistotniejszych problemów współczesnego świata, a nie tylko Europy. Jest to problem tożsamości (głównie zbiorowej - jak tożsamość narodowa, ale także indywidualnej) powstały w sytuacji, gdy ogólnoświatowe procesy globalizacji „wypłukują" stopniowo jej mocne i tradycyjne podstawy. Rzecz nabiera szczególnego znaczenia dla krajów i narodów europejskich, które weszły na ścieżkę stopniowej integracji w imię zjednoczonej Europy. (...) Stąd też refleksja nad zaistniałą sytuacją jest nie tylko nader ciekawa ze względów czysto poznawczych, lecz także ogromnie ważna ze względów praktycznych. Formułowany przez intelektualistów model kształtowania się wzajemnych relacji pomiędzy podmiotami zbiorowymi w jednoczącej się Europie, jak również diagnozy sytuacji wyjściowej mogą mieć wpływ na decyzje polityków, a pośrednio także na zachowania owych podmiotów. (...) Publikacja z pewnością okaże się niezwykle interesująca dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką jednoczenia się Europy, ale także dla tych, którym nieobce są sprawy współczesnej filozofii polityki, czy wreszcie - po prostu nieobojętna im jest przyszłość naszego kraju.
prof. dr hab. Andrzej Szahaj

Scholar
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 8373831568

Liczba stron: 261

Format: 146x210mm

Cena katalogowa: 35,70 zł

Cena pakietu

75,60 zł

4916

Cena pakietu

75,60 zł

5110

Cena pakietu

90,60 zł

6010

Cena pakietu

90,60 zł

6010

Cena pakietu

75,60 zł

5110

Cena pakietu

85,60 zł

5710