Krajobraz z niewoli wspomnienia z Kazachstanu Tom 7

Smereczańska-Zienkiewicz Wanda, Smereczański Witold Jan

Krajobraz z niewoli wspomnienia z Kazachstanu Tom 7

 

Krajobraz niewoli to dwugłos rodzeństwa, które w młodości doświadczyło losu zesłańców do Kazachstanu. 13 kwietnia 1940 roku zostali wraz z matką zmuszeni przez władze sowieckie do opuszczenia ich rodzinnego miasta, Sokala, i deportowani w głąb ZSRR. Jako rodzina oficera Wojska Polskiego, ukrywającego się w Warszawie po ucieczce z oflagu, przeżyli gehennę zsyłki Polaków zamieszkałych na terenach Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. W relacjach Wandy i Witolda Smereczańskich uderza wyczulenie na specyfikę miejsc i ludzi - zesłańczego otoczenia. Świadectwo codziennego, heroicznego trudu przetrwania uzupełnione zostało cennymi obserwacjami zarówno obyczajów i zachowań miejscowej ludności, jak i przyrody w dużym stopniu współdecydującej o losie deportowanych.

Norbertinum
Oprawa miękka

ISBN: 8372222355

Liczba stron: 127

Format: 140x200mm

Cena katalogowa: 19,30 zł