Krajobraz kulturowy

Krajobraz kulturowy

 

Krajobraz kulturowy pod redakcją Beaty Frydryczak i MIeszka Ciesielskiego to kolejna pozycja w serii wydawniczej "Krajobrazy", którą inicjujemy i rozwijamy kulturowe studia nad krajobrazem rozumianym jako zjawisko estetyczne i przyrodnicze, jak i o środowisko życia podlegające zmianom historycznym, kulturowym i przyrodniczym. Czytelna w tomie różnorodność podejść, stanowisk i źródeł wykorzystywanych przez autorów jest dowodem na ogromny potencjał problemowy, jaki zagadnienie krajobrazu oferuje swoim badaczom, oraz na szeroką przestrzeń refleksji, która wciąż czeka na sproblematyzowanie.

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Broszurowa ze skrzydełkami

ISBN: 978-83-765-4313-0

Liczba stron: 368

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 37,35 zł