Kołyma Polacy w sowieckich łagrach

Kołyma Polacy w sowieckich łagrach

49,90 zł

3648

 

"Kołyma - sowieckie łagry, podlegające NKWD, utworzone na początku lat trzydziestych po odkryciu na bezludnych obszarach bogatych zasobów naturalnych: węgla, platyny, uranu, i ropy naftowej, a nawet złota.

W lutym 1931 roku na tereny przyszłych łagrów przybyli pierwsi więźniowie. W początkowych latach funkcjonowania obozów śmiertelność wśród łagierników wynosiła ok. 80%. Kołymskie obozy budziły grozę z powodu surowego klimatu oraz złych warunków bytowych – pracę przerywano dopiero przy -54 °C .Kierowani tam byli więźniowie „szczególnie niebezpieczni” dla władzy sowieckiej.

Książka zawiera w większości nigdy nie publikowane drukiem relacje tych, którzy przeżyli białe piekło sowieckich łagrów dalekiej północy. Ze wzruszeniem spisywaliśmy tekst ze starych maszynopisów i odręcznie pisanych świadectw. Publikujemy także reprodukcje listów, pamiątek i dokumentów, które pozostały w archiwach.

Ci, którzy ocaleli, opowiadają o obozowym życiu na Kołymie, o dramatycznych zajściach, których byli świadkami i ofiarami. Tragedia odcisnęła na ich życiu krwawe piętno - już na zawsze."

Zona Zero
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-661-7742-0

Liczba stron: 528

Cena katalogowa: 49,90 zł

Cena pakietu

89,80 zł

5848

Cena pakietu

89,80 zł

6042

Cena pakietu

104,80 zł

6942

Cena pakietu

104,80 zł

6942

Cena pakietu

89,80 zł

6042

Cena pakietu

99,80 zł

6642