Kierunek Zachód przystanek emigracja Adaptacja polskich emigrantów w Austrii, Szwecji i we Włoszech

Magdalena Wnuk

Kierunek Zachód przystanek emigracja Adaptacja polskich emigrantów w Austrii, Szwecji i we Włoszech

38,00 zł

3526

 

W ostatniej dekadzie PRL z Polski wyjechało na stałe ok. 1,3 mln Polek i Polaków. Wśród migrujących byli azylanci stanu wojennego, uchodźcy solidarnościowi, migranci zawodowi o bardzo różnych stopniach wykształcenia i kwalifikacji. Książka opisuje perypetie, jakie napotykali, usiłując wyjechać z PRL i osiedlić się za granicą. Relacjonuje trudne doświadczenia związane z pierwszymi miesiącami i latami pobytu w obcym kraju oraz ze zdobywaniem pozycji zawodowej i stabilności materialnej. Czytelnik towarzyszy bohaterom od lat 80. do współczesności. Publikacja jest uzupełnieniem dotychczasowych badań nad emigracją ostatniej dekady PRL. Analizuje wpływ wydarzeń historycznych, takich jak upadek żelaznej kurtyny czy akcesja Polski do UE, na biografie i tożsamości emigrantów. Autorka poszukuje odpowiedzi na pytania dotyczące strategii integracyjnych polskich imigrantów i ich poczucia przynależności do kultury polskiej i obcej. Główne źródło stanowią ustne relacje emigrantów, zebrane metodą wywiadu biograficznego i pogłębionego. Książka jest próbą zastosowania podejścia interdyscyplinarnego, ponieważ łączy antropologiczne badania terenowe i pytania badawcze z elementami warsztatu historyka – krytyczną analizą źródeł zastanych.

Wydawnictwo Naukowe UMK
Oprawa twarda z obwolutą

ISBN: 978-83-231-4145-7

Liczba stron: 466

Format: 150x210mm

Cena katalogowa: 38,00 zł

Cena pakietu

77,90 zł

5726

Cena pakietu

77,90 zł

5920

Cena pakietu

92,90 zł

6820

Cena pakietu

92,90 zł

6820

Cena pakietu

77,90 zł

5920

Cena pakietu

87,90 zł

6520