Kazania lubelskie Lubelska Biblioteka Staropolska tom 8

Andrzej Kochanowski

Kazania lubelskie Lubelska Biblioteka Staropolska tom 8

 

Kazania są po wielokroć dokumentami epoki. Jako teksty kultury popularnej cieszyły się ogromną poczytnością i wyrażały mentalność przeciętnego ówczesnego użytkownika kultury, w swych ambitniejszych przejawach w pewnej mierze kształtowały postawy, miały funkcje informacyjne. Pełniąc w XVII wieku po trosze funkcję relacji z pogrzebu, odwzorowują obrzędowość szlachecko-magnacką najważniejszego święta rodzinnego, jakim był pogrzeb.

UMCS
Broszurowa ze skrzydełkami

ISBN: 978-83-227-3051-5

Liczba stron: 120

Format: 150x240mm

Cena katalogowa: 23,10 zł