Języki mniejszości i migracje w pejzażu kulturowym Włoch

Witold Misiuda-Rewera

Języki mniejszości i migracje w pejzażu kulturowym Włoch

 

Rozważania Witolda Misiudy-Rewery mają charakter wszechstronny i interdyscyplinarny. Jego książka poświęcona cywilizacji podmiotowości, fenomenowi regionalnej tożsamości oraz historycznym i nowym mniejszościom językowym. Autor dokonuje w niej analizy takich zagadnień, jak: społeczności terytorialne, autonomia i samorząd oraz zasady konstytucjonalizmu i państwa prawnego. Problematykę tożsamości odnosi on do relacji, jakie występują we Włoszech pomiędzy regionami, prowincjami, gminami a najważniejszym podmiotem tych relacji – człowiekiem. [Z recenzji dr. hab. Prof. UP Stefana Bielańskiego]

UMCS
Broszurowa ze skrzydełkami

ISBN: 978-83-778-4780-0

Liczba stron: 188

Format: 19.4x12.5

Cena katalogowa: 29,40 zł