Jerozolimskie piaski Wyprawy krzyżowe w polskiej powieści historycznej

Mirosław Gołuński

Jerozolimskie piaski Wyprawy krzyżowe w polskiej powieści historycznej

 

Rozważania Autora nie dotyczą samych wyłącznie przemian artystycznej konwencji. Gołuńskiego nie zadawala również proste sprawozdawanie, w jaki sposób poszczególni pisarze operują wybranym materiałem historycznym. Oczywiście, spostrzeżenia dotyczące obu wymienionych zakresów zajmują w pracy dużo miejsca, ale zasadnicza stawka to coś zupełnie innego. Chodzi mianowicie o to, jak w literaturze polskiej XX i XXI wieku manifestowały się zmiany w sposobie pojmowania historii i to nie tyle historii rozumianej jako bieg dziejów, ile raczej jako specyficzny dyskurs ujmujący dzieje w ramach systemu nowoczesnego poznania naukowego.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-801-8234-9

Liczba stron: 332

Format: 165x240mm

Cena katalogowa: 58,00 zł