Jak zerwać z kapitalizmem Studia o kryzysie światowym i strategii lewicy

Michel Husson

Jak zerwać z kapitalizmem Studia o kryzysie światowym i strategii lewicy

30,00 zł

2088

 

To druga książka Michela Hussona po polsku, ponownie w naszym wydawnictwie. Solidna teoria połączona z rzetelnymi danymi empirycznymi to zawsze bardzo wyraźna cecha charakterystyczna jego pism, adresowanych zarówno do działaczy lewicowych i ruchów społecznych, jak i do naukowców. Na książkę tę składają się oryginalne badania nad przemianami i kryzysem współczesnego kapitalizmu, gospodarką światową, nową konfiguracją imperializmu i coraz bardziej drastyczną degradacją położenia świata pracy. Husson dyskutuje i polemizuje z różnymi nurtami myśli lewicowej o kryzysie neoliberalnej Unii Europejskiej. W walce o nowe społeczeństwo i inną, wspólną Europę postuluje strategię prowadzącą poprzez prawo wszystkich do pracy i powszechne skracanie czasu pracy, aż do wspólnego ogólnoeuropejskiego zerwania z kapitalizmem.

Książka i Prasa
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-653-0490-2

Liczba stron: 146

Cena katalogowa: 30,00 zł