Jak utrwalić sukces. Co wyróżnia przedsiębiorstwa

Kurt Matzler, Franz Bailom

Jak utrwalić sukces. Co wyróżnia przedsiębiorstwa

 


Dlaczego niektórym przedsiębiorstwom udaje się osiągnąć sukces mimo różnych przeciwności, podczas gdy inne firmy stale zmagają się z problemami? Zadaniem tej książki jest dostarczenie motywacji szefom i pracownikom firm do przeprowadzenia niezbędnych zmian w celu utrzymania lub zwiększenia ich konkurencyjności. Książka jest wynikiem czteroletniego projektu badawczego przeprowadzonego przez autorów, naukowców dużym dorobkiem w dziedzinie nauk o zarządzaniu z udziałem ponad tysiąca organizacji z dziesięciu krajów. Jednym z głównych wniosków płynących z badań jest ten, że wpływ charakterystyki rynku czy atrakcyjności sektora na wyniki firmy jest mniejszy, niż głosi powszechna opinia. Sukces zależy w dużej mierze od kilku właściwości samej organizacji, które pozostają w strefie bezpośredniego wpływu najwyższego kierownictwa. Autorzy zwracają uwagę na czynniki o decydującym znaczeniu dla sukcesu organizacji, do których należą: * innowacyjność w zakresie produktów i procesów, * orientacja rynkowa, gromadzenie wiedzy o rynku i jej wykorzystanie, * nacisk na rozwijanie kluczowych kompetencji, * wybór i wdrożenie najlepszego modelu przywództwa, * budowanie kultury przedsiębiorczości.

Wolters Kluwer
Oprawa twarda

ISBN: 978-83-7526-690-0

Liczba stron: 280

Wolters Kluwer

Cena katalogowa: 59,00 zł