Jagiellonowie Fundatorzy Rzeczpospolitej. 1386-1572

Jagiellonowie Fundatorzy Rzeczpospolitej. 1386-1572

44,99 zł

3287

 

Dla jednych dwieście lat rządów wywodzącej się z Litwy dynastii to złoty wiek, jakiego Polska nigdy już nie doświadczyła, dla innych stracona szansa, przekreślenie piastowskich wysiłków, po których pozostały popioły. Apologeci nie szczędzą pochwał dla umiejętności scalania różnych organizmów państwowych, tolerancji, rozkwitu sztuki. Krytycy skupiają się na przeniesieniu ciężaru polityki z Zachodu na Wschód, na nieumiejętności stworzenia spójnej koncepcji Europy Środkowej, oddaniu pola Habsburgom.
Ale to za panowania Jagiellonów dokonały się najważniejsze zmiany polityczne i społeczne, które zadecydowały o kształcie przyszłego państwa – w tym sensie stali się oni fundatorami Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Przez cztery pokolenia pracowali nad scaleniem Korony i Litwy. Za ich rządów, krzepł naród szlachecki, latami rozszerzający swoje przywileje, czasem wręcz wymuszając je na rządzących. A co najważniejsze – wtedy właśnie zaczął wyłaniać się dojrzały polski parlamentaryzm z sejmem i senatem, który odegrał tak istotną rolę w późniejszych wiekach.
Zapraszamy w podróż w czasy jagiellońskie.

Polityka
Oprawa twarda

ISBN: 978-83-640-7687-9

Liczba stron: 144

Format: 215x295mm

Cena katalogowa: 44,99 zł

Cena pakietu

84,89 zł

5487

Cena pakietu

84,89 zł

5681

Cena pakietu

99,89 zł

6581

Cena pakietu

99,89 zł

6581

Cena pakietu

84,89 zł

5681

Cena pakietu

94,89 zł

6281