Inteligentna forma internowania Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r.

Inteligentna forma internowania Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r.

80,00 zł

4875

 

Po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 r. władze PRL poddały niepokorną część społeczeństwa represjom – ludzi wyrzucano z pracy, aresztowano i internowano. Pod koniec 1982 r. zastosowano również wykorzystywaną już wcześniej metodę – wysyłanie działaczy opozycji do ludowego Wojska Polskiego. Działania te, które twórca stanu wojennego gen. Wojciech Jaruzelski określił mianem „inteligentnej formy internowania”, objęły opozycjonistów uznanych za ekstremistów. Trafili oni jako rezerwiści na trzymiesięczne ćwiczenia. Podobny los spotkał członków organizacji młodzieżowych, którzy otrzymali powołanie do zasadniczej służby wojskowej. Tej mało znanej formie represji poddano w skali całego kraju ponad 1700 osób.

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Opozycja w Polsce 1976–1989. Encyklopedia Solidarności”.

IPN
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-809-8085-3

Liczba stron: 460

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 80,00 zł

Cena pakietu

119,90 zł

7075

Cena pakietu

119,90 zł

7269

Cena pakietu

134,90 zł

8169

Cena pakietu

134,90 zł

8169

Cena pakietu

119,90 zł

7269

Cena pakietu

129,90 zł

7869