Indywidualne konta emerytalne prowadzone przez zakłady ubezpieczeń Efektywność inwestycyjna i zasady funkcjonowania

Łukasz Dopierała

Indywidualne konta emerytalne prowadzone przez zakłady ubezpieczeń Efektywność inwestycyjna i zasady funkcjonowania

 

Głównym celem książki jest ocena efektywności inwestycyjnej indywidualnych kont emerytalnych (IKE) prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń na życie. W opracowaniu podjęto się ponadto określenia znaczenia IKE prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń w polskim systemie emerytalnym, w szczególności na tle innych dobrowolnych form zabezpieczenia emerytalnego. Scharakteryzowano sposób działania IKE w zakładach ubezpieczeń z uwzględnieniem znaczenia oraz metod realizacji funkcji ochronnej i oszczędnościowej. Wykorzystując metody ekonometryczne, zidentyfikowano czynniki wpływające na wyniki inwestycyjne osiągane przez zarządzających ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Książka łączy zatem tematykę ubezpieczeń gospodarczych oraz społecznych z zagadnieniem efektywności inwestycyjnej wywodzącym się z klasycznej teorii portfela.

Głównymi adresatami opracowania są osoby, które wykorzystują lub zamierzają wykorzystywać dodatkowe formy zabezpieczenia emerytalnego, a w szczególności IKE. Praca skierowana jest także do wszystkich osób zainteresowanych rynkiem emerytalnym w Polsce, między innymi ekspertów oraz pracowników publicznych i prywatnych instytucji związanych z problematyką zabezpieczenia emerytalnego.

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Oprawa miękka

Data pierwszego wydania:
2018-10-31

ISBN: 978-83-786-5690-6

Liczba stron: 188

Format: 165x240mm

Cena katalogowa: 29,40 zł