Ideowość dzisiajszej młodzieży akademickiej a starsze harcerstwo

Józef Korpała

Ideowość dzisiajszej młodzieży akademickiej a starsze harcerstwo

18,00 zł

1650

 

Najwyższą, decydującą wartością myśli i czynów ludzkich jest czystość i głębokość idej przewodnich. Z czystej krynicy wypłynąć może wartki, burzliwy, często nawet szkodliwy prąd - ale nigdy mętny, ni wrogi. Na tem polegał przedewszystkiem wzniosły idealizm „przedwojennej“ młodzieży. Po wojnie w rozgwarze małostkowych spraw w mieliznę zmienił się głęboki nurt życia młodz. akademickiej, tak, że ogólna bezideowość i bezprogramowość ogarnęła szeroki ogół, nie wyłączając starszych harcerzy. Z czasem sytuacja zmieniać się poczęła, choć nie wszystkich objęła w orbitę swych wpływów. Obecnie nadchodzi nowy okres młodego pokolenia, sygnalizowany wzrostem prasy akademickiej.
Zagadnienia starszo-harcerskie w roku ostatnim tak dostatecznie już dojrzały, że słusznie należy obecnie przystąpić do wysunięcia i ostatecznego skrystalizowania odpowiednich tez i wniosków decydujących na przyszłość o drogach Starszego Harcerstwa.

Reprint wydania z 1927 roku.

Impuls
Oprawa twarda

ISBN: 978-83-785-0573-0

Liczba stron: 44

Format: 120x160mm

Cena katalogowa: 18,00 zł

Cena pakietu

57,90 zł

3850

Cena pakietu

57,90 zł

4044

Cena pakietu

72,90 zł

4944

Cena pakietu

72,90 zł

4944

Cena pakietu

57,90 zł

4044

Cena pakietu

67,90 zł

4644