Holokaust pamięć powielacz Zagłada Żydów i okupacyjne stosunki polsko-żydowskie w publikacjach drugiego obiegu w PRL

Grądzka-Rejak Martyna, Olaszek Jan

Holokaust pamięć powielacz Zagłada Żydów i okupacyjne stosunki polsko-żydowskie w publikacjach drugiego obiegu w PRL

49,98 zł

3201

 

Książka Martyny Grądzkiej-Rejak i Jana Olaszka zajmuje miejsce szczególne w piśmiennictwie o Holokauście i o stosunkach polsko-żydowskich w latach okupacji, w tym zwłaszcza o postawach Polaków wobec szukających ratunku i schronienia Żydów.
Jest próbą analizy i usystematyzowania stanowisk, jakie pojawiły się w tych kwestiach w niekontrolowanych przez władze publikacjach opozycji w PRL. W polskiej literaturze naukowej jest to pozycja unikatowa z uwagi zarówno na skalę podjętej analizy, jak i na dążenie do objęcia nią głównych zagadnień, jakie dyskusja nad Holokaustem - w kontekście stosunków polsko-żydowskich - nasuwa.
z recenzji prof. dr. hab. Henryka Szlajfera
Nie mam wątpliwości, że mamy do czynienia z ważną publikacją, która uzupełnia istniejącą w historiografii lukę. Opisana w niej tematyka nie była do tej pory należycie i całościowo zbadana. Autorzy książki słusznie piszą, że przyjrzenie się temu zagadnieniu może zarówno wnieść istotną wiedzę o polskich debatach na temat Zagłady Żydów, jak i pozwolić w inny sposób opowiedzieć o historii opozycji demokratycznej w PRL.
z recenzji dr hab. Bożeny Szaynok

Więź
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-654-2468-6

Liczba stron: 284

Format: 140x210mm

Cena katalogowa: 49,98 zł

Cena pakietu

89,88 zł

5401

Cena pakietu

104,88 zł

6495

Cena pakietu

104,88 zł

6495

Cena pakietu

89,88 zł

5595

Cena pakietu

99,88 zł

6195