Historyjki na cztery pory roku Scenariusze zajęć z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

Historyjki na cztery pory roku Scenariusze zajęć z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

17,33

 

Hortiterapia wykorzystywana jest jako alternatywna forma rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Wykorzystuje jako narzędzie terapeutyczne rośliny oraz ogrody i związane z nimi prace pielęgnacyjne.
Metoda ta pozwala uczestnikom zajęć na:

  • zwiększenie motywacji do ćwiczeń i pracy
  • przejmowanie inicjatywy w działaniach
  • aktywizację zmysłów (propriocepcji, dotyku, węchu, smaku, wzroku, słuchu)
  • naukę obserwacji otoczenia i kształtowanie wrażliwości estetycznej
  • okazywanie emocji w akceptowany społecznie sposób
  • współpracę w grupie rówieśniczej
  • poprawę kondycji fizycznej oraz sprawności manualnej i motorycznej.

Publikacja przekazuje treści edukacyjne w atrakcyjnej formie bajek, które porządkują emocje i doznania, wyciszają i uruchamiają wyobraźnię dzieci, pozwalając im na rozwój kreatywności.
Ponadto bajki pomagają – również dzieciom z trudnościami w komunikowaniu się – wyrażać emocje i przeżycia, zdobywać wiedzę o świecie, kształtować świat wartości i wrażliwość estetyczną, odnajdywać wzorce do naśladowania.

Zawarte w książce scenariusze zajęć ogrodniczych zostały opracowane zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych.

 

Harmonia
Oprawa miękka

Wydanie: Oferta ogólna

ISBN: 978-83-8309-443-4

EAN: 9788383094434

Liczba stron: 56

Format: 16.5x23.5cm

Cena detaliczna: 25,00 zł

Komentarze nie są potwierdzone zakupem