Historia Bałtyku

Michael North

Historia Bałtyku

37,00 zł

2479

 

Region Bałtyku jest przestrzenią efektywnej
wymiany. Od czasów prehistorycznych
spotykają się tu społeczności
przynależące do różnych grup językowych:
germańskiej, słowiańskiej, bałtyckiej
i fińskiej. W średniowieczu,
a niekiedy dopiero w okresie nowożytnym
wyodrębniły się na tych terenach
wspólnoty narodowe i państwa. Region
ten był zarazem miejscem intensywnej
współpracy na wszystkich poziomach
życia społecznego i kulturalnego. Tu
wykształciły się ponadnarodowe kultury
wikingów, Słowian, powstała
także Hanza. W XVI i XVII w. obszar
ten ulegał procesom niderlandyzacji,
a w XX w. sowietyzacji. Tematem tej
książki są zatem zróżnicowane formy
interakcji ekonomicznej, kulturowej
i politycznej na szeroko rozumianych
wybrzeżach Bałtyku. Przybliża ona historię
tego wciąż rozwijającego się regionu
od czasów wikingów aż do wdrażanej
współcześnie strategii Unii
Europejskiej dla Morza Bałtyckiego.

Neriton
Broszurowa ze skrzydełkami

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-660-1816-7

Liczba stron: 473

Cena katalogowa: 37,00 zł

Tłumaczenie: Adam Peszke

Cena pakietu

76,90 zł

4679

Cena pakietu

76,90 zł

4873

Cena pakietu

91,90 zł

5773

Cena pakietu

91,90 zł

5773

Cena pakietu

76,90 zł

4873

Cena pakietu

86,90 zł

5473