Gotowość państwa do obrony i ochrony

Zbigniew Groszek

Gotowość państwa do obrony i ochrony

68,00 zł

5895

 

Książka podejmuje problematykę gotowości państwa do obrony przed zewnętrznymi, militarnymi zagrożeniami bezpieczeństwa państwa. Przedstawia organy administracji publicznej zaangażowane w działania ochronne ludzi, ich mienia i środowiska oraz infrastruktury krytycznej w sytuacji wystąpienia wewnętrznych lub zewnętrznych zagrożeń militarnych i niemilitarnych. Ponadto wyjaśnia istotę gotowości państwa do obrony i ochrony. Zawiera krytyczną analizę i ocenę obecnego stanu rozwiązań normatywnych, organizacyjnych i funkcjonalnych w przedmiotowym zakresie, jak również koncepcję nowych rozwiązań dotyczących gotowości państwa do obrony i ochrony.

Difin
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-808-5336-2

Liczba stron: 368

Format: 23.3x16.0

Cena katalogowa: 68,00 zł