Globalne zarządzanie i jego aktorzy W poszukiwaniu rozwiązań dla zmieniającego się świata

Globalne zarządzanie i jego aktorzy W poszukiwaniu rozwiązań dla zmieniającego się świata

25,20 zł

2211

 

Autorzy dzieła podjęli się analizy zagadnienia poznawczo ciekawego, o dużym znaczeniu dla praktyki życia politycznego, gospodarczego i społecznego w świecie, szczególnie po kryzysie 2008+. W książce podjęto próbę eksplanacyjnego wglądu w podmiotowe i przedmiotowe aspekty globalnego zarządzania gospodarczego, koncentrując się na jego aktorach, obszarach oddziaływań, interakcjach. Autorzy szczegółowo analizują działanie takich instytucji jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, WTO, agencje ratingowe, Bank Rozrachunków Międzynarodowych i OECD.
Nie ograniczyli się przy tym wyłącznie do wąsko postrzeganego, „technicznego” opisu problemu, lecz skonstruowali ciekawe i przydatne do przemyśleń i dyskusji wnioski, oceny i prognozy. Udało im się połączyć sferę rozważań teoretycznych ze sferą empiryczną, co uznać należy za zabieg udany i zasługujący na aprobatę.

Elipsa Dom Wydawniczy
Oprawa: Kartonowa Foliowana

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-801-7097-1

Liczba stron: 166

Format: 16.6x23.8

Cena katalogowa: 25,20 zł

Cena pakietu

65,10 zł

4605