Getto Warszawskie Przewodnik po nieistniejącym mieście Mapy opracowanie kartograficzne - Paweł E. Weszpiński

Weszpiński Paweł E., Leociak Jacek

Getto Warszawskie Przewodnik po nieistniejącym mieście Mapy opracowanie kartograficzne - Paweł E. Weszpiński

 

Getta warszawskiego nie ma. Możemy wprawdzie dostrzec okruchy jego murów czy fragmenty bruku ulicznego, ale w swej istocie ta część miasta, warszawska dzielnica zamknięta, jest przed nami zakryta: ziemią, asfaltem, fundamentami nowych domów i niepamięcią. Jedynym obszarem, gdzie można jeszcze odnaleźć mieszkańców getta wraz z ich domami i ulicami, z ich życiem, cierpieniem i śmiercią, jest miejsce w naszej pamięci.

Zestaw czternastu map rozplanowanych na dziesięciu osobnych arkuszac jest integralną częścią książki Barbary Engelking i Jacka Leociaka pt. Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście. Publikujemy go również oddzielnie, ponieważ stanowi jedyny w swoim rodzaju atlas getta warszawskiego: bogate, wielostronne i jak dotąd najpełniejsze opracowanie kartograficzne getta autorstwa Pawła E. Weszpińskiego, które nie ma precedensu w literaturze światowej.

Pierwszego całościowego opracowania kartograficznego getta dokonał w latach sześćdziesiątych Józef Ziemian. Przy sporządzaniu kartografii do naszego atlasu korzystaliśmy z jego nigdzie dotychczas w komplecie nieopublikowanych map, za których udostępnienie dziękujemy pani Janinie Brandwajn- Ziemian. Źródła do opracowania kartograficznego czerpaliśmy z Państwowego Archiwum m.st. Warszawy oraz z dokumentów i relacji przechowywanych w archiwach Żydowskiego Instytutu Historycznego i Instytutu Yad Vashem, a także ze świadectw publikowanych. Kartografia została zweryfikowana dzięki nowo odkrytym materiałom, przede wszystkim cennej kolekcji niemieckich zdjęć lotniczych Warszawy z okresu okupacji, odnalezionej przez Zygmunta Walkowskiego w amerykańskim Archiwum College Park (Maryland).

Atlas składa się z dziesięciu arkuszy, na których znajdują się następujące mapy tematyczne:
1) granice getta przed wielką akcją likwidacyjną;
2) urzędy i produkcja;
3) handel, usługi, miejsca szmuglu;
4) służba zdrowia, opieka społeczna, oświata;
5) życie społeczne;
6) miejsca zamieszkania wybranych postaci getta;
7) getto szczątkowe po wielkiej akcji likwidacyjnej;
8 a) powstanie,
b b) część północna byłego getta i KL Warschau;
9) współczesny układ ulic i ostańce zabudowy na tle dawnego planu miasta;
10a) getto warszawskie na tle planu całego miasta z 1939 roku,
10b) wysypiska gruzu,
10c) komunikacja tramwajowa i autobusowa na obszarze przyszłego getta w 1939 roku,
10d) komunikacja w getcie.

Centrum Badań nad Zagładą Żydów
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-634-4429-7

Liczba stron: 22

Format: 165x245mm

Cena katalogowa: 30,00 zł