Geografia historyczna Zarys problematyki

Jan Tyszkiewicz

Geografia historyczna Zarys problematyki

52,50 zł

3837

 

Geografia historyczna stanowi od stulecia ważną naukę pomocniczą historii, niezbędną do prowadzenia pogłębionych badań nad przeszłością. W opracowaniu prof. Jana Tyszkiewicza rozległa problematyka została przedstawiona zwięźle, nowatorsko; na przykładach. „Wprowadzenie” rozpatruje: przedmiot, definicję, tradycje uprawiania dyscypliny; podstawowe typy źródeł do badań. „Problemy i metody” omawiają stare i nowe pola studiów w zakresie geografii historycznej, także klęski elementarne i zmiany w horyzontach geograficznych. „Nauki i dyscypliny wspomagające” wskazują pomoc — archeologii, językoznawstwa, klimatologii, hydrologii, antropologii, ekologii człowieka, botaniki i in. — udzielaną geografii historycznej. „Aneksy” zawierają spisy atlasów i katalogów zbiorów kartograficznych. Dołączono 92 schematy i ilustracje.

DiG
Oprawa twarda

ISBN: 978-83-718-1810-3

Liczba stron: 356

Format: 200x295mm

Cena katalogowa: 52,50 zł

Cena pakietu

92,40 zł

6037

Cena pakietu

92,40 zł

6231

Cena pakietu

107,40 zł

7131

Cena pakietu

107,40 zł

7131

Cena pakietu

92,40 zł

6231

Cena pakietu

102,40 zł

6831