Gaston Bachelard i filozofie obrazu Psychologiczne i społeczno-polityczne aspekty obrazowości

Błocian Ilona, Morawska Kamila, Ples-Bęben Marta

Gaston Bachelard i filozofie obrazu Psychologiczne i społeczno-polityczne aspekty obrazowości

 

Autorki podejmują problematykę filozofii wyobraźni Gastona Bachelarda — tę sferę całości koncepcji, o której rzadko pisze się w naszej literaturze filozoficznej, choć jest to bardzo znaczna część jego twórczości. W książce przedstawione zostają jej aspekty antropologiczne, psychologiczne, związki z koncepcjami obrazu, nieświadomości i archetypu oraz miejsce na tle różnych ujęć funkcji obrazu w jego aktywności psychoterapeutycznej, społecznej, politycznej. Podjęte zostają problemy formowania się obrazu, obrazowości, transcendentalności obrazu, ekspresyjności, mimetyzmu i „mito-logiki polityczności”. Autorki zauważają, że Bachelard zajmuje się głównie znaczeniami obrazów literackich, lecz na ich podstawie tworzy pewne antropologiczno-filozoficzne ujęcie wyobraźni jako podstawowej władzy umysłu człowieka oraz mającej prymarne znaczenie dla całości jego psychiki.

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Oprawa miękka

Data pierwszego wydania:
2019-01-16

ISBN: 978-83-229-3630-6

Liczba stron: 232

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 42,00 zł