Fundusze wspólnego inwestowania w Polsce

Jamróz Paweł, Ostrowska Dorota, Niedźwiedzka Ewa, Kania Piotr

Fundusze wspólnego inwestowania w Polsce

 

Fundusze wspólnego inwestowania należą do instytucji rynku finansowego odgrywających istotne znaczenie we współczesnej gospodarce. Dynamiczny rozwój funduszy inwestycyjnych był spowodowany rozwojem gospodarczym oraz wyższym stopniem rozwoju systemu finansowego. Popularność funduszy wspólnego inwestowania powoduje coraz większe zainteresowanie wśród inwestorów indywidualnych. Należy zwrócić uwagę, iż ostatni światowy kryzys finansowy wpłynął negatywnie na dynamikę aktywów funduszy oraz sprzedaż netto tytułów uczestnictwa.

Autorzy mają nadzieję, że zawartość niniejszego opracowania poszerzy i usystematyzuje wiedzę o rynku funduszy wspólnego inwestowania w Polsce, przedstawiając zalety i wady takich inwestycji. Może być ono również pomocne przy podejmowaniu przez Czytelnika decyzji o ulokowaniu w nich swoich oszczędności. Czytelnik z tej książki dowie się:
- jak rozwijały się poszczególne segmenty rynku finansowego w Polsce,
- jakie są zasady funkcjonowania funduszy w Polsce,
- jakie są czynniki rozwoju funduszy wspólnego inwestowania,
- jakie zmiany zaszły na rynku funduszy w Polsce w latach 2004-2013,
- jakie instytucje zarządzają funduszami wspólnego inwestowania,
- jakie ryzyko niesie inwestowanie w fundusze.

CeDeWu
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-755-6682-6

Liczba stron: 182

Format: 160x230mm

Cena katalogowa: 66,00 zł