Czytelnik ocenzurowany Literatura w kryptotekstach – recenzjach cenzorskich okresu stalinizmu

Anna Wiśniewska-Grabarczyk

Czytelnik ocenzurowany Literatura w kryptotekstach – recenzjach cenzorskich okresu stalinizmu

20,00 zł

1495

 

Praca dzieli się na sześć części: wstęp, cztery rozdziały oraz zakończenie.
Rozdział I, Tematyka poruszana w recenzjach cenzorskich, obejmuje następujące zagadnienia: II wojna światowa w literaturze dla dzieci i młodzieży, rugowanie magii i elementów nadprzyrodzonych z literatury adresowanej do najmłodszych, wizerunek socrealistycznej „nowej rodziny” i „nowego człowieka”, kwestie obyczajowe w literaturze końca lat czterdziestych i początków lat pięćdziesiątych. W rozdziale II, Recenzja cenzorska jako kryptotekst, autorka formułuje definicję recenzji cenzorskiej. Jej zdaniem cenzorska wypowiedź oceniająca, posiadająca cechy recenzji literackiej, wydawniczej, naukowej i tekstu propagandowego, to kryptotekst, czyli tekst niejawny o celowo ograniczonej dystrybucji. W rozdziale III, Struktura i język recenzji cenzorskiej, kontynuowane są rozważania związane z recenzją jako typem tekstu. Dotyczą one m.in. trójdzielnej budowy recenzji (streszczenie, ocena, decyzja) czy podziału cenzorskich ocen ze względu na różne kategorie: cenzurowanie ze względu na temat, okoliczności powstania utworu, autora, społeczną użyteczność książki, wydawnictwo, czas złożenia do GUKPPiW. Rozdział IV, Cenzorska nadgorliwość? Strategie cenzorskie wobec twórców i tematów „wygodnych”, poświęcony jest sposobom oceniania i losom edytorskim książek, w których w pełni ujawnia się socrealistyczna poetyka. Jako przykład tekstu uznanego w GUKPPiW za pisany „na zamówienie nowej rzeczywistości” zostało wybrane opowiadanie Przy budowie Tadeusza Konwickiego.

IPN
Oprawa twarda

Data pierwszego wydania:
2019-01-21

ISBN: 978-83-809-8439-4

Liczba stron: 192

Format: 145x210mm

Cena katalogowa: 20,00 zł

Cena pakietu

59,90 zł

3695

Cena pakietu

59,90 zł

3889

Cena pakietu

74,90 zł

4789

Cena pakietu

74,90 zł

4789

Cena pakietu

59,90 zł

3889

Cena pakietu

69,90 zł

4489