Człowiek, przyroda, moralność

Majcherek Janusz A.

Człowiek, przyroda, moralność

26,00 zł

1853

 

W swojej najnowszej książce podjął się krytycznej analizy niektórych trendów we współczesnej ekologii, ekofilozofii i etyce środowiskowej, zmierzających do stworzenia znaturalizowanej koncepcji człowieka i wypracowania – a nawet narzucenia – nowych form jego relacji ze środowiskiem naturalnym, opartych na odrzuceniu specyficznej pozycji homo sapiens. Nie sprzeciwiając się postulatom szacunku dla przyrody, jej ochrony i szerszego uwzględniania w ludzkich planach i działaniach, polemizuje z argumentami kwestionującymi specyfikę ludzkiej kultury i moralności, a zwłaszcza sugerującymi potrzebę czy konieczność upodobnienia form zachowań człowieka do tych występujących wśród innych gatunków.

Księgarnia Akademicka
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-763-8929-5

Liczba stron: 200

Format: 13.5x19.9

Cena katalogowa: 26,00 zł