Ciekawi świata Edukacja dla bezpieczeństwa Podręcznik Szkoła ponadgimnazjalna

Boniek Barbara, Kruczyński andrzej, Wrycz-Rekowski Łukasz

Ciekawi świata Edukacja dla bezpieczeństwa Podręcznik Szkoła ponadgimnazjalna

34,75 zł

3091

 

Tradycyjne pojmowanie bezpieczeństwa jako zdolności do przeciwdziałania zagrożeniom zewnętrznym, kojarzone zazwyczaj z działaniami wojennymi, odchodzi w przeszłość.
Współcześnie o wiele większego znaczenia nabiera kształcenie umiejętności radzenia sobie z wieloma zagrożeniami, które wynikają z dynamicznego rozwoju cywilizacji i industrializacji. Stale wzrasta też ilość czynników powodujących bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka
W obliczu tych przemian cywilizacyjnych konieczna stała się zmiana podstawy programowej.
Koncepcja nowego przedmiotu wyraża się w całościowym ujęciu zagadnień bezpieczeństwa z położeniem nacisku na problematykę zagrożeń pokojowych i sposobów zachowań w sytuacjach o charakterze kryzysowym, w każdym czasie i miejscu.
Treści nauczania ujęte w postawie programowej do tego przedmiotu są zorientowane na wypracowanie umiejętności zachowania się w sytuacjach różnych zagrożeń.
Podręcznik ma stanowić praktyczny poradnik postępowania w obliczu różnorodnych niebezpieczeństw.

Podręcznik dostosowany do wieloletniego użytku.

Operon
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-787-9100-3

Liczba stron: 166

Format: 165x233mm

Cena katalogowa: 34,75 zł