Ciało dusza duch Dyskurs cielesny w romantyzmie polskim (fragmenty)

Mariusz Chołody

Ciało dusza duch Dyskurs cielesny w romantyzmie polskim (fragmenty)

 

Książka ma charakter naukowego eseju, dzięki temu czytamy żywą, atrakcyjna opowieść o intelektualnych przygodach polskich romantyków, o ich „byciu” osobowo-fizycznym, o arcyciekawych kreacjach postaci literackich, które jawią nam się z nowej, mało dotąd znanej i postrzeganej strony.
Praca stanowi udaną, oryginalną i nowoczesną rozprawę naukową, której znaczenie wykracza poza wąskie pole historii literatury polskiego romantyzmu. Stanowić może atrakcyjną lekturę zarówno dla polonisty, badacza literatury, jak i czytelnika o szerokich zainteresowaniach humanistycznych. W uporządkowany, zobiektywizowany i zarazem pełen pasji sposób wprowadza nas w uniwersalne problemy ludzkiej egzystencji, przebogate konteksty kultury XIX i XX wieku.

Poznańskie
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-717-7695-3

Liczba stron: 252

Format: 145x205mm

Cena katalogowa: 32,00 zł