Cesarz i dogmat Filiokwistyczne tendencje w Cesarstwie Karola Wielkiego w VIII-IX wieku

Archimandryta Warsonofiusz Doroszkiewicz

Cesarz i dogmat Filiokwistyczne tendencje w Cesarstwie Karola Wielkiego w VIII-IX wieku

 

SPIS TREŚCI
Słowo wstępne
Przedmowa
I. Deo protectus filius
II. Pierwsze próby interpolacji
1. Synod w Gentilly
2. Libri Carolini a wyznanie Tarazjusza
3. Synod we Frankfurcie (794)
4. Synod we Frinli (796)
III. List mnichów z Jerozolimy do papieża Leona III (808)
1. Odpowiedź papieża Leona III
2. Teodu z Orleanu De Spirito Sancto
3. Alkuina Libellus de Procesione Spiritus Sancti
4. Alkuina De Fide sanctae et indhnduae Trinitatis
IV. Delegacja Franków7 do papieża Leona III oraz list Smaragda
V. Nawrót problemu
VI. Antyfocjański synod 869/870 oraz jego orzeczenie
VII. Papież Mikołaj I i jego eklezjologiczne manipulacje
1. Odpowiedź Aeneasa
2. Odpowiedź Ratramnusa
3. Odwołanie się Ratramnusa do Soborów Powszechnych
4. Stosunek Ratramnusa do Ojców Kościoła
VIII. „Mistagogia” Focjusza, czyli odpowiedź frankońskim teologom
1. List Focjusza do patriarchy Akwilei
2. Synod zgody?
IX. List papieża Jana VIII do Focjusza
X. Summa summarum
Zakończenie
Aneks.

Stara Szuflada
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-743-1410-7

Liczba stron: 224

Format: 150x205mm

Cena katalogowa: 32,00 zł