Bezpieczeństwo Polski Współczesne wyzwania

Bezpieczeństwo Polski Współczesne wyzwania

 

W publikacji skoncentrowano się na problematyce współczesnych wyzwań i zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa Polski. Wśród poruszonych kwestii zaprezentowano między innymi płaszczyznę: polityczną, militarną, ekonomiczno-społeczną, prawną, zdrowotną, teleinformatyczną i inne. Zostały one ukazane zarówno w kontekście sytuacji wewnętrznej, jak również w odniesieniu do zmian zachodzących w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa Polski.

Opracowanie omawia w szczególności:
- „twarde” wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski (np. terroryzm) oraz zagrożenia „miękkie”(związane np. z: bezpieczeństwem ludzkim, polityką bezpieczeństwa ekonomicznego czy bezpieczeństwem teleinformatycznym) oraz wskazali zachodzące między nimi interakcji,
- nie tylko przyczyny czy skalę wyzwań i zagrożeń, ale również zalecenia i prognozy dotyczące ich zapobiegania oraz zwalczania.

Difin
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-793-0355-7

Liczba stron: 262

Format: 160x230mm

Cena katalogowa: 55,00 zł