Atlas historyczny do liceum ogólnokształcącego i technikum

Atlas historyczny do liceum ogólnokształcącego i technikum

34,90 zł

2236

 

Atlas historyczny przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych obejmuje całą historię, od starożytności do współczesności. Zawiera mapy istotnych wydarzeń i procesów politycznych, także z historii najnowszej, uwzględniające najnowsze badania specjalistów i wymogi nowej podstawy programowej w zreformowanym systemie szkolnym. Jest obszernym źródłem wiedzy również dla ucznia wybierającego rozszerzony wariant matury z historii oraz doskonałą pomocą dydaktyczną dla nauczyciela. Mapom przedstawiającym dzieje świata i Polski towarzyszą kalendaria. Ukazują one najważniejsze wydarzenia z danego okresu lub w konkretnym procesie historycznym, ze wskazaniem związków przyczynowo-skutkowych. Oprócz tego na końcu atlasu zostały zamieszczone krótkie tekstowe komentarze historyczne do większości map.

Demart
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-791-2276-9

Liczba stron: 240

Cena katalogowa: 34,90 zł

Cena pakietu

74,80 zł

4436

Cena pakietu

89,80 zł

5530

Cena pakietu

74,80 zł

4630

Cena pakietu

84,80 zł

5230