Arystokrata ducha Życie i dziedzictwo błogosławionego ojca Klemensa Szeptyckiego (1869-1951).

Arystokrata ducha Życie i dziedzictwo błogosławionego ojca Klemensa Szeptyckiego (1869-1951).

44,90 zł

3192

 

Na prawie 390 stronach tego opracowania zamieszczono 20 rozpraw, przedstawiających różne okresy i aspekty życia tytułowej postaci, a także rodu Szeptyckich, którego najwybitniejszymi przedstawicielami w XX wieku byli, oprócz głównego bohatera, jego dwaj bracia: greckokatolicki metropolita lwowski sługa Boży Andrzej (1865-1944) i generał Wojska Polskiego Stanisław (1867-1950).

Spis treści
Andrzej Szeptycki, Słowo wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
???????? ??????? (?????) , ???? ???????????? ?????????????
??????????? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Prof. Adam Daniel Rotfeld, Wzór ludzkiej przyzwoitości i cywilnej
odwagi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Część I
Ukraiński Kościół Greckokatolicki
Ks. Marek Blaza SJ, Kościół ruski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Andrzej Gil, Ihor Skoczylas, Unia brzeska i jej następstwa w metropolii
kijowskiej (koniec XVI – pierwsza połowa XVII wieku) . . . . . . . . . . . . 53
Łukasz Adamski, Ruski Kościół unicki a ukraiński ruch narodowy . . . . . . . 71
Część II
Ojciec Klemens i rodzina Szeptyckich
Jan Kazimierz Szeptycki , Maciej Szeptycki, W kręgu rodziny Szeptyckich . . 93
Ks. Jarosław Moskałyk, Andrzej Szeptycki a brat Klemens . . . . . . . . . . . . . . 101
Andrzej Szeptycki, O. Klemens i rodzina Szeptyckich . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Część III
Ojciec Klemens jako osoba świecka
Magdalena Nowak, Edukacja Kazimierza Szeptyckiego . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Stanisław Stępień, Na niwie gospodarczej i duchowej… Droga życiowa
bł. Klemensa (Kazimierza Marii Szeptyckiego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Rafał Zubkowicz, Kazimierz Szeptycki – przewodniczący Galicyjskiego
Towarzystwa Leśnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
6
Spis treści
Część IV
Ojciec Klemens – studyta
???. ????????? ???????, ???, ?i????????? ? ??????????
???????????? ????????? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Ks. dk. Piotr Siwicki, Grekokatolicyzm galicyjski, studyci i „brat
Klemens” w świetle listów bł. Leonida Fiodorowa do metropolity
Andrzeja Szeptyckiego, pisanych w Kamenicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Grzegorz Motyka, Ukraiński Kościół Greckokatolicki a konflikt polsko-
-ukraiński (1939–1945) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
????? ??????, ????? ????????? ?????????? ? ????? ?????????
?????? ??????? ???????????? ?????? (1941–1944) . . . . . . . . . . . . . . . 289
Igor Hałagida, Kościół greckokatolicki wobec komunizmu w pierwszej
połowie XX w. (zarys zagadnienia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Część V
Dziedzictwo ojca Klemensa
Bp Teodor Martynyuk, Rola i miejsce o. Klemensa we współczesnym
zakonie studytów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
Ks. Stefan Batruch, Beatyfikacja i kult o. Klemensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
Maria H. Szeptycka, O. Klemens i spuścizna metropolity Andrzeja . . . . . . 357
Łukasz Jasina, Metropolita Andrzej Szeptycki jako ikona współczesnej
kultury popularnej na przykładzie filmu Ołesia Jańczuka „Władyka
Andrej” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
Wybrana bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
Noty o autorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379

Kolegium Europy Wschodniej
Broszurowa ze skrzydełkami

ISBN: 978-83-789-3147-8

Liczba stron: 389

Format: 22.6x14.9

Cena katalogowa: 44,90 zł