Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy Tom 17 Prasa getta warszawskiego

Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy Tom 17 Prasa getta warszawskiego

45,00 zł

3686

 

Niniejszy tom Archiwum Ringelbluma obejmuje prasę reprezentującą ruch poalejsyjonistyczny, stanowiący swoistą syntezę socjalizmu i nacjonalizmu. Składają się na niego periodyki: „Awangard”, „Awangarda Młodzieży”, „Bafrajung”, „Jugnt Ruf”, „Nasze Hasła”, „Nowe Tory” oraz „Unzer Weg”. Prasa ta ma wszelkie cechy wydawnictw propagandowo-politycznych. Prezentowane w niej treści można podzielić na trzy zasadnicze segmenty: komunikaty wojenne, teksty omawiające sytuację bieżącą ludności żydowskiej oraz publicystykę ideologiczno-historyczną. Teksty, co do zasady, są anonimowe, podpisywane zbiorczo (organizacyjnie), niekiedy inicjałami lub pseudonimami. Najbardziej widoczną cechą prezentowanej w niniejszym tomie prasy jest jej wysoki stopień zideologizowania. Autorzy wszystkie dostępne dane faktograficzne, tak historyczne, jak i odnoszące się do rzeczywistości zastanej, interpretują głównie pod kątem wyznawanej idei socjalistyczno-syjonistycznej. Stąd nieustannie akcentowana rola Związku Radzieckiego w walce z niemieckim faszyzmem czy też niebywale nadreprezentowana kwestia palestyńska.
academia

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Oprawa twarda

ISBN: 978-83-235-2296-6

Liczba stron: 360

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 45,00 zł

Cena pakietu

84,90 zł

5886

Cena pakietu

99,90 zł

6980

Cena pakietu

99,90 zł

6980

Cena pakietu

84,90 zł

6080

Cena pakietu

94,90 zł

6680