Analityzmy leksykalne i ich syntetyczne odpowiedniki w prasie

Katarzyna Burska

Analityzmy leksykalne i ich syntetyczne odpowiedniki w prasie

39,90 zł

3031

 

W książce przedstawiono obecne we współczesnej prasie analityczne konstrukcje leksykalne, które mają syntetyczne odpowiedniki. Praca ma charakter analityczno-materiałowy, zbiera dotychczasową wiedzę na temat tytułowego zjawiska. Autorka poddała obserwacji materiał pochodzący z wybranych periodyków polskich o zróżnicowanej tematyce i przeznaczonych dla różnego kręgu odbiorców. Treści teoretyczne łączą się z analizą zgromadzonych przykładów pod względem strukturalnym, semantycznym i pragmatycznym.
Publikacja przynosi odpowiedź na pytania, z jakich komponentów zbudowane są analityzmy leksykalne mające jednoelementowe odpowiedniki, jakie relacje znaczeniowe zachodzą między omawianymi jednostkami, jakie kompetencje nadawczo-odbiorcze są wymagane do właściwego odczytywania peryfraz i ich ekwiwalentów oraz jakie funkcje przypisywane są konstrukcjom analitycznym i syntetycznym we współczesnych periodykach.

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-808-8254-6

Liczba stron: 366

Format: 16.9x24.1

Cena katalogowa: 39,90 zł