Akcja Specjalna ,Wisła

Jan Pisuliński

Akcja Specjalna ,Wisła

59,90 zł

4135

 

Nowe wydanie bestsellerowej monografii akcji ,,Wisła"

,,Problematyka operacji ,,Wisła” od lat budzi wiele emocji. […] Pomimo to, jak dotąd, nie powstała monografia, która próbowałaby całościowo zająć się operacją ,,Wisła” i prowadzonymi w jej trakcie działaniami wojskowymi (wysiedleńczymi i przeciwpartyzanckimi). Wydane dotąd zbiory dokumentów oraz tomy studiów, mimo ich niekwestionowanej wartości, tylko częściowo zapełniały tę lukę. Rozprawa Jana Pisulińskiego niewątpliwie pozwala więc uzupełnić istniejące braki w naszej wiedzy. Praca została przygotowana w oparciu o szerokie kwerendy źródłowe i gruntowną, budzącą szacunek, lekturę literatury przedmiotu (polską i zagraniczną). […] Sprawnie buduje też narrację, tworząc interesującą panoramę wysiedleń i zwalczania oddziałów ukraińskiego podziemia, jakie miały miejsce pomiędzy kwietniem a końcem lipca 1947 roku […]".
Z recenzji wydawniczej prof. Grzegorza Motyki

Libra Pl
Oprawa twarda

Liczba stron: 552

Cena katalogowa: 59,90 zł

Cena pakietu

99,80 zł

6335

Cena pakietu

114,80 zł

7429

Cena pakietu

114,80 zł

7429

Cena pakietu

99,80 zł

6529

Cena pakietu

109,80 zł

7129