19 Pułk ułanów Wołyńskich Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej. Zeszyt 190

Wojciechowski Jerzy S.

19 Pułk ułanów Wołyńskich Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej. Zeszyt 190

6.0

(1 ocena) wspólnie z

23,00 zł

1517

 

W dziejach Wojska Polskiego Pułk Ułanów o numerze 19 pojawia się w czasie wojny francusko - rosyjskiej w 1812 r.
Po wkroczeniu Wielkiej Armii na Litwę, 1 lipca 1812 r. cesarz Francji Napoleon I rozkazem dziennym powołał Komisję Rządu Tymczasowego Wielkiego Księstwa Litewskiego, jako najwyższą władzę cywilną nad departamentami utworzonymi z dawnych guberni: wileńskiej, mińskiej, grodzieńskiej i białostockiej. Jednym z najistotniejszych zadań Komisji było zorganizowanie wojska.
Fragment książki.

Ajaks
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-620-4628-7

Liczba stron: 56

Format: 145x205mm

Cena katalogowa: 23,00 zł