ks. Marek Starowieyski

Urodzony 25 stycznia 1937 roku w Krakowie, polski duchowny, profesor nauk teologicznych. Autor książek z kręgu chrześcijaństwa antycznego i patrologii.
W czasie trwania II wojny światowej ojciec autora skazany został na śmierć, a wraz z rodziną żył w trudnych warunkach. W 1955 roku wstąpił do seminarium duchownego, święcenia kapłańskie uzyskał 26 czerwca 1960 roku, z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego.


Marek Starowieyski

Kler

39,90 zł

2625

Do koszyka