Tadeusz Gadacz

Tadeusz Gadacz

Prof. dr hab. Tadeusz Gadacz, ur. 1955 w Krakowie, jest uczniem ks. prof. Józefa Tischnera. W latach 1991-1995 był dziekanem Wydziału Filozofii Papieskiej Akademii Teologicznej, w latach 1996-1999 kierownikiem Katedry Filozofii Religii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2002 roku pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Jednocześnie od 1998 roku pełni funkcję kierownika Katedry Filozofii w Collegium Civitas. W latach 20032007 był przewodniczącym Komitetu Nauk Filozoficznych PAN.
W 1998 roku został laureatem subwencji profesorskiej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W 2002 roku otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Warszawy dla najlepszego nauczyciela akademickiego, a w 2004 roku Nagrodę Ministra Kultury, Biblioteki Narodowej i „Nowych Książek" dla najlepszego autora roku 2003 za redakcję naukową dziesięciotomowej encyklopedii Religia. W 2008 roku dostał nagrodę dla najlepszego wykładowcy w historii Collegium Civitas.
Był stypendystą uniwersytetu Louvain-la-Neuve w Belgii, Catholic University of America w Waszyngtonie, Hebrew University w Jerozolimie, Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu. W latach 19861994 wydawał wraz z Bogdanem Baranem samizdatową serię filozoficzną Teksty Filozoficzne, w której ukazały się m.in. przekłady E. Husserla, J. Patočki, E. Lévinasa, M. Heideggera. Obecnie wydaje serię Klasyka Filozofii w IFiS PAN. Jest autorem ponad 130 polskich i zagranicznych publikacji naukowych.. Przełożył na język polski Gwiazdę Zbawienia Franza Rosenzweiga.
Prof. Gadacz zajmuje się historią filozofii XX wieku, filozofią Boga i religii, metafizyką, filozofią człowieka i edukacji. Historia filozofii XX wieku to jego największe dzieło, nad którym pracował wiele lat.
 


Tadeusz Gadacz

Historia filozofii XX wieku. Tom 2

79,90 zł

5353

Powiadom mnie

Tadeusz Gadacz

Historia filozofii XX wieku. Nurty

79,90 zł

5353

Powiadom mnie

Tadeusz Gadacz

O umiejętności życia

25,00 zł

1675

Powiadom mnie

Tadeusz Gadacz

O umiejętności życia

28,00 zł

1876

Powiadom mnie

Tadeusz Gadacz

Filozofia Boga w XX wieku. Od Lavelle`a do Tischnera

26,00 zł

1594

Powiadom mnie

Tadeusz Gadacz

O umiejętności życia

3500

Powiadom mnie

Tadeusz Gadacz

O ulotności życia

2990

Powiadom mnie

Tadeusz Gadacz

O zmienności życia

35,00 zł

2334

Do koszyka

Tadeusz Gadacz

Uniwersalne prawdy i prawa życia dla mądrych ludzi na trudne czasy

49,00 zł

3870

Powiadom mnie