Stefan Swieżawski

Prof. Stefan Swieżawski (1907-2004) – historyk filozofii, filozof. Jednym z duchowych ojców-załozycieli i filarów środowiska Znaku i „Tygodnika Powszechnego” Uczeń Kazimierza Ajdukiewicza i Etienne’a Gilsona, jeden z odnowicieli tomizmu i współtwórca „szkoły lubelskiej”, wieloletni profesor KUL-u. Autor wielu prac, w tym monumentalnych ośmiotomowych Dziejów filozofii europejskiej w XV w. Wieloletni członek „Iustitia et Pax”. Uhonorowany Orderem Orla Białego. Stefan Swieżawski był świeckim audytorem na II Soborze Watykańskim, jedynym z dawnych krajów komunistycznych.


Stefan Swieżawski

Byt. Zagadnienia metafizyki tomistycznej

29,00 zł

1943

Powiadom mnie

Stefan Swieżawski

Alfabet duchowy

16,00 zł

1072

Powiadom mnie

Stefan Swieżawski

Dzieje europejskiej filozofii klasycznej

9400

Powiadom mnie

Stefan Świeżawski

Dzieje europejskiej filozofii klasycznej

99,00 zł

8383

Do koszyka