Stuligrosz Magdalena, Sawiński Paweł (przekład), Olszewski Lechosław, Sawiński Paweł (wstęp i koment

Fontes Historiae Antiquae XXXVI

1400

Powiadom mnie