Rafał Marceli Blüth

Rafał Marceli Blüth (1891–1939), krytyk literacki i historyk literatury, publicysta. Od 1934 roku był związany z pismem katolickim „Verbum”. Prowadził studia o Adamie Mickiewiczu, literaturze rosyjskiej i Josephie Conradzie. Został zamordowany przez hitlerowców.