Kuzior Anna, Pfaff Józef, Poniatowska Lucyna

Kierunki transformacji sprawozdawczości małych i średnich przedsiębiorstw na tle regulacji międzynarodowych

4500

Powiadom mnie

Pfaff Józef, Poniatowska Lucyna, Rówińska Małgorzata

Wykorzystanie instrumentów polityki rachunkowości w wybranych obszarach sprawozdania finansowego

52,00 zł

4152

Powiadom mnie

Strojek-Filus Marzena, Pfaff Józef

Podstawy rachunkowości z uwzględnieniem MSSF Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

79,00 zł

6747

Do koszyka