Oskar Miłosz

Oskar Miłosz (1877-1939) - poeta i dyplomata litewski, od dwunastego roku życia mieszkający w Paryżu. Pisał po francusku, jednak po I wojnie światowej zaangażował się w sprawę niepodległości Litwy. Krewny Czesława Miłosza.