Max Weber

Max Weber (1864-1920) - niemiecki socjolog, historyk, ekonomista, prawnik, religioznawca i teoretyk polityki.

Wykładał prawo na uniwersytecie w Berlinie, ekonomię polityczną na uniwersytecie we Fryburgu i ekonomię na uniwersytecie w Heidelbergu, gdzie był związany z neokantowską szkołą badeńską. Później objął katedrę na uniwersytecie w Monachium.

Najważniejsze dzieła Webera to Etyka protestancka i duch kapitalizmu oraz Gospodarka i społeczeństwo.