Max Thurian

Max Thurian (1921-1996), teolog szwajcarski, związany z ekumeniczną Wspólnotą Taizé.

Był jednym z pierwszych siedmiu braci i czołowym teologiem we Wspólnocie Taizé. Wraz z bratem Rogerem na zaproszenie papieża Jana XXIII był obserwatorem na Soborze Watykańskim II. Wychowany jako protestant, przeszedł później na katolicyzm i w 1987 przyjął w Neapolu święcenia kapłańskie.