Martin Buber

Martin Buber (1878-1965). Filozof, historyk, badacz i nauczyciel, najwybitniejszy znawca chasydyzmu.