Marek Skwarnicki

Marek Skwarnicki urodził się 1930 roku. Od 1958 roku członek redakcji „Tygodnika Powszechnego” i „Znaku”, podpisujący swoje felietony Spodek. W latach 1974-1978 wiceprezes Międzynarodowego Ruchu Intelektualistów Katolickich „Pax Romana”, w 1976 roku mianowany przez papieża Pawła VI członkiem Papieskiej Rady ds. Laikatu. W l. 60. ogłaszał w „TP” ankiety, tzw. Konkursy Spodka. Odpowiedzi były ogłaszane jako książki, np. „Moi rodzice” (1960). Debiutem poetyckim Skwarnickiego był Papierowy dzwon wydany przez Znak w 1961 roku. Napisał powieść współczesną Marcin (1967). W 1972 roku ukazał się zbiór felietonów Spodka pisanych na łamach „Tygodnika Powszechnego” Szkoła mędrców. Kościołowi i kulturze polskiej przysłużył się Skwarnicki jako tłumacz psałterza (Psalmy-Kantyki – tekst dostosowany do śpiewu i recytacji) i wierszy poetów amerykańskich.