Małgorzata Baranowska

Małgorzata Baranowska (ur. 1945), poetka, pisarka, krytyk i historyk literatury.
Była nominowana do Nagrody Literackiej Nike za książkę Prywatna historia poezji.
Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.