Łukasz Łuczaj

Łukasz Łuczaj urodził się 27 września w Krośnie. To polski botanik, doktor habilitowany nauk biologicznych, wykładowca akademicki, aprzede wszystkim popularyzator przyrody i działacz na rzecz jej ochrony. Znany jest głównie z wielu publikacji z zakresu dzikich roślin jadalnych. W 1994 ukończył studia z biologii środowiskowej na Uniwersytecie Warszawskim, natomiast w 1999 obronił na UW pracę doktorską.

Jego zainteresowania badawcze to przede wszystkim ekologia roślin i etnobotanika, czy taksonomia ludowa. W swoim gospodarstwie prowadzi eksperymenty ekologiczne i propaguje ideę dzikiego ogrodu nastawionego na maksimum bioróżnorodności, m.in. utrzymuje łąki kośne i pole z ginącymi gatunkami chwastów, a także próbuje odtwarzać naturalne runo leśne w młodych drzewostanach na gruntach porolnych.

Jest członkiem redakcji „Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine” oraz „Acta Societatis Botanicorum Poloniae” i twórcą nowego polskiego pisma „Etnobiologia Polska”. Naukowo zajmuje się uporządkowaniem archiwalnych danych etnobotanicznych z terenu Polski, Słowacji, Ukrainy i Białorusi oraz prowadzi badania terenowe nad użytkowaniem roślin w Chinach i na Bałkanach.


Łukasz Łuczaj

Dzika kuchnia

64,90 zł

4290

Powiadom mnie

Łukasz Łuczaj

Dzika kuchnia

64,90 zł

4271

Do koszyka